Video

ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สุขก่อน ชนะก่อน HAPPY WINNER

Published 4 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

16 ปี บนถนนสายบันเทิง จากวันนั้นถึงวันนี้ ชายหนุ่มพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ความสามารถอันโดดเด่นนั้นได้รับการยอมรับจากทุกคน ยิ่งกว่า 3 หรือ 4 ผ่านเลยด้วยซ้ำ แต่…เขายังไม่ยอมหยุดเพียงเท่านั้น…

คุยกับ โต๋ กับ 16 ปีที่เปลี่ยนผ่าน หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือปณิธานของชายหนุ่มคนนี้ที่ว่า ‘สุขก่อนแล้วเดี๋ยวจะดีเอง’