Interview

ชานน สันตินธรกุล คิดการใหญ่...โกฮอลลีวู้ด

Published 5 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

"ถ้าผมมีทั้งฝีมือ มีทั้งความสูง มีทั้งหน้าตา ทุกอย่างมันก็ยิ่งบวกๆๆๆ เข้าไปอีก ยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความสำเร็จเยอะ" - นน ชานน

วันนี้ Rabbit Today ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ‘ดาวรุ่งพุ่งทะยาน’ นน ชานน ซึ่งเจ้าตัวมทเผยความมุ่งมั่นปลายทางอาชีพไว้ที่ ‘ระดับโลก’ ในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้


Author :

Rabbit Today
Rabbit Today
Rabbit Today สื่อรายวันที่พร้อมจะเป็นเพื่อนกับผู้อ่าน เปิดกว้างในทุกๆมุมมองอย่างสร้างสรรค์ เราพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับคุณในทุกช่องทาง เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆสู่คุณ...

Chevron-AD-Block-16Nov-15Dec2018-Rabbit-Today
BeWild-Eyebrow-Ad-Block-Rabbit-Today
AD-AIA-07-31Nov2018-Block
AD-TAT-tax-deduction-Rabbit-Today-Block-1

Advertising