Interview

ชานน สันตินธรกุล คิดการใหญ่...โกฮอลลีวู้ด

Published 5 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

"ถ้าผมมีทั้งฝีมือ มีทั้งความสูง มีทั้งหน้าตา ทุกอย่างมันก็ยิ่งบวกๆๆๆ เข้าไปอีก ยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความสำเร็จเยอะ" - นน ชานน

วันนี้ Rabbit Today ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ‘ดาวรุ่งพุ่งทะยาน’ นน ชานน ซึ่งเจ้าตัวมทเผยความมุ่งมั่นปลายทางอาชีพไว้ที่ ‘ระดับโลก’ ในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้