Video

ก็มาดิ Craft จ.เชียงใหม่

Published 4 ก.ค. 2019

By Rabbit Today

Rabbit Today ชวนเที่ยวเชียงใหม่ในมุมมองที่ต่างที่ ‘ชุมชนออนใต้’ ชุมชนงานคราฟท์ที่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญางานฝีมือหลากหลาย เที่ยววันเดียวได้ทั้งช้อป เวิร์คช้อป งานคราฟท์ และยังแวะท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของชุมชนโบราณอายุกว่า 700 ปี รับรองว่าทริปนี้ที่เชียงใหม่จะประทับใจไม่เหมือนครั้งไหนแน่นอนAdvertising