ชีวิตและการงาน

แต่งห้องนอนให้ถูกใจ…ไม่ยาก

Published 5 เม.ย. 2019

By กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์

bedroom-interior-designs-smart-living-Rabbit-Today-banner

เราใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิตเพื่อการนอน ห้องนอนจึงเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งพฤติกรรมการนอนและการใช้พื้นที่ห้องนอนของแต่ละคนยังแตกต่างกัน การออกแบบห้องนอนจึงแตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเวลานอน

ห้องนอนสำหรับคนนอนเร็วตื่นเช้าจะแตกต่างกับคนนอนดึกตื่นสาย หรือคนนอนกลางวัน แสงแดดและแสงสว่างมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอน คนที่นอนเวลาปกติคือนอนหัวค่ำตื่นเช้าตำแหน่งของห้องนอนจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเข้านอนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและตื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าหลีกเลี่ยงทิศตะวันตกหรือทิศใต้ได้ก็จะดี เพราะเป็นทิศที่รับแสงแดดและความร้อนเต็มๆ ในตอนบ่าย และผนังจะคายความร้อนออกมาในตอนค่ำๆ ซึ่งจะมีผลต่ออุณหภูมิของห้องและการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

แต่งห้องนอนให้ถูกใจ…ไม่ยาก,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

การใช้พื้นที่

ห้องนอนของบางคนใช้นอนอย่างเดียว บางคนใช้เป็นห้องทำงาน ห้องดูหนังฟังเพลง ห้องกินข้าว ห้องรับแขก ฯลฯ การจัดผังและพื้นที่ของห้องนอนจึงมีขนาดและการจัดใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน และจะทำให้การออกแบบตำแหน่งส่วนประกอบอื่นๆ ของห้องแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน

ตำแหน่งของเตียง

ห้องนอน ตำแหน่งของเตียงสำคัญที่สุด นอกจากการวางในตำแหน่งและทิศทางตามความเชื่อแล้ว ความเหมาะสมของตำแหน่งเตียงที่จะสัมพันธ์กับเส้นทางการสัญจรในการใช้พื้นที่ต่อส่วนอื่นๆ ของห้องก็เป็นข้อคำนึงที่สำคัญ เช่นการจัดให้ตำแหน่งเตียงอยู่ในส่วนที่เงียบสงบของห้อง และมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น ส่วนแต่งตัว ตู้เก็บเสื้อผ้า ห้องน้ำ ส่วนนั่งเล่น ดูหนังฟังเพลง ส่วนทำงาน ระเบียง ฯลฯ ตามความต้องการที่แตกต่างของเจ้าของห้องแต่ละคน

แต่งห้องนอนให้ถูกใจ…ไม่ยาก,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

งานระบบ

เมื่อได้ตำแหน่งของเตียงที่เหมาะสม ก็สามารถกำหนดเครื่องเรือนประกอบอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โต๊ะหัวเตียง โต๊ะวางโทรทัศน์ โต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว เก้าอี้ ตู้หรือเครื่องเรือนประกอบอื่นๆ ตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งตำแหน่งของเครื่องเรือนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งงานระบบต่างๆ ต่อไป เช่น ตำแหน่งดวงโคม ดวงไฟ ปลั๊ก สวิตช์ เครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น เครื่องเสียง ตู้เย็น ฯลฯ จึงเห็นได้ว่าตำแหน่งของเครื่องเรือนซึ่งมาจากความต้องการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันจะสัมพันธ์กับงานระบบอย่างแยกไม่ได้

จิตวิทยาของสี

ถึงแม้ว่าการใช้สีกับห้องนอนจะเป็นรสนิยมส่วนบุคคล จะชอบสีไหนก็ไม่ผิด แต่ถ้ายังไม่มีแนวทางก็ขอให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไว้ให้พิจารณาสักหน่อย เนื่องจากพื้นที่ห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพื่อการพักผ่อน ผ่อนคลาย เติมพลังงานหลังจากการต่อสู้กับกิจกรรมต่างๆ มาทั้งวัน โครงสีที่ใช้ก็น่าจะเป็นไปเพื่อความผ่อนคลาย ความสงบ เช่น โครงสีเย็น สีฟ้า สีเขียวอ่อน สีที่ผสมสีขาว เช่น สีชมพูอ่อน สีครีม สีงาช้าง เป็นต้น ซึ่งสีเหล่านี้จะมีจิตวิทยาทางสีที่บรรเทา ผ่อนคลาย และบำบัดความเหนื่อยความเมื่อยล้า

ที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบบางส่วนเบื้องต้นในการออกแบบห้องนอน และในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นบ้านที่สร้างเสร็จมาแล้ว ห้องชุด หรือพื้นที่ที่ถูกกำหนดมาแล้ว ก็สามารถนำองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ไปประกอบการจัดวางตำแหน่งของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ งานระบบต่างๆ ต่อไปได้ รวมทั้งอาจจะนำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อบ้านหรือห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วก็ได้Advertising