โปรโมชั่น

Yok Chinese Restaurant @ The Emerald Hotel 28%OFF 582.- บุฟเฟต์ติ่มซำ

Published 7 ก.พ. 2019

By Rabbit Today

web_Yok Chinese Restaurant

Yok Chinese Restaurant @ The Emerald Hotel
28%OFF 582.- บุฟเฟต์ติ่มซำ จากราคาปกติ 801 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

 • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
 • จำกัด 250 สิทธิ์ท่านแรก
 • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 7 - 20 ก.พ. 62
 • โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400
  Tel: + 66 (2) 2764567
  Fax: + 66 (2) 276 4555-6

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก