โปรโมชั่น

The Continent Hotel Bangkok 37% OFF 747.-European Lunch Buffet & Free flow of Pizza + Pasta + Punch 1 แก้ว

Published 16 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_The-Continent-Hotel-Bangkok

The Continent Hotel Bangkok
37% OFF 747.-
European Lunch Buffet & Free flow of Pizza + Pasta
จากราคาปกติ 1199 บาท
+ Punch 1 แก้ว

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • สามารถใช้ได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 14.30 น.
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 17 - 31 ม.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก