โปรโมชั่น

Thaisho FREE ชามะนาว 1 แก้ว เมื่อทานครบ 79 บาทขึ้นไป หรือ ยาดอง 1 ช็อต เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป

Published 7 ก.พ. 2019

By Rabbit Today

web_thaisho

Thaisho
เวลา 11:30 - 14:00 น.
FREE ชามะนาว 1 แก้ว มูลค่า 55 บาท
เมื่อทานครบ 79 บาทขึ้นไป
เวลา 14:01 - 23:30 น.
FREE ยาดอง 1 ช็อต มูลค่า 120
เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • จำกัด 250 สิทธิ์แรก
  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 7 - 20 ก.พ. 62
  • สำรองที่นั่งได้ที่ 095-114-7666

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก