โปรโมชั่น

Oh! Vacoda Cafe 25% OFF เฉพาะค่าเครื่องดื่ม เมื่อรับประทานครบ 1,000.- ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

Published 15 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_Oh-Vacoda-Cafe

Oh! Vacoda Cafe
25% OFF เฉพาะค่าเครื่องดื่ม
เมื่อรับประทานครบ 1,000.- ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  1. ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  2. คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์
  3. แสดงรหัสก่อนใช้สิทธิ์
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 - 23 ม.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก