โปรโมชั่น

Kanvela House 25% OFF สำหรับห้องพักประเภท Dormitory รวมอาหารเช้า

Published 15 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_Kanvela House

Kanvela House
25%OFF สำหรับห้องพักประเภท Dormitory รวมอาหารเช้า

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ 
  • โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะ Direct booking
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 - 22 ม.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก