Published 5 ธ.ค. 2018

By Rabbit Today

JD Central-banner

JD Central
ฟรี!! คูปองส่วนลด 150 บาท
เมื่อช้อบครบ 300 บาทขึ้นไป

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้นตลอดรายการ
  • คูปองส่วนลดนี้ใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นของ JD CENTRAL โดยใช้ได้กับสินค้าบางประเภทเท่านั้น
  • หากใช้สิทธิ์คูปองเพื่อลดราคาสินค้า แต่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้านั้นๆ คูปองส่วนลดที่ใช้ไปแล้วในคำสั่งซื้อนั้นๆ จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
    ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 6 - 14 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก