โปรโมชั่น

Hey! 53 ส่วนลด 25% OFF เมื่อทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป

Published 9 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_Hey 53

Hey! 53
Discount 25% OFF
เมื่อทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • จำกัด 250 สิทธิ์แรก
  • สามารถรับส่วนลดอาหาร,เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • สามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อมียอดทานอาหารครบ 700 บาทขึ้นไป
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 10 - 16 ม.ค. 62
  • +66-80-274-4736

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก