ข่าว

ปั้นสวนจำปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวย่านฝั่งธนฯ

Published 7 ส.ค. 2019

By Rabbit Today

ปั้นสวนจำปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวย่านฝั่งธนฯ

พักเรื่องปัญหารถติดถนนพระราม 2 ที่ตอนนี้ได้ชื่อเป็นถนนรถติดเจ็ดชั่วโค-ตรไว้ชั่วครู่ แล้วมาร่วมยินดีกับพี่น้องชาวฝั่งธนฯ ที่กำลังจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ‘มหานครสีเขียว สะดวกสบาย’ 

เรากำลังพูดถึงโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

บนพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ บริเวณซอยเพชรเกษม 69 สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 59 ซึ่งการก่อสร้างภายในสวนดังกล่าว ประกอบด้วย สะพานเกาะลอย อาคารสำนักงานและสุขา ก่อสร้างรั้วรอบโครงการ ทางเดิน-วิ่ง และทางจักรยาน วงเวียนทางเข้า สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สะพานข้ามคูน้ำ ลานจอดรถ สุขาสาธารณะ เขื่อนรอบสระน้ำ Dog Park อาคารอเนกประสงค์ใน Dog Park ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกและระบบรดน้ำต้นไม้ ศาลาพักผ่อน 

ปั้นสวนจำปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวย่านฝั่งธนฯ,Rabbit Today

ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% และกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และหญ้าที่ปลูกใหม่ รวมทั้งพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นและสวยงาม พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการโยธาดำเนินการปรับปรุงทางเข้าสวนดังกล่าว โดยเทผิวจราจรแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร และขีดสีตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการสวนสาธารณะ รวมถึงรองรับตลาดนัดสวนจำปี ซึ่งมีโครงการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) ได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการแล้วอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ถ่ายรูป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และบึงน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ

เรื่องดีๆ อย่างนี้ต้องปรบมือAdvertising