ข่าว

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น 'วาระแห่งโลก' ไม่ใช่เทรนด์ จากนี้...รับผิดชอบร่วมกัน

Published 11 ก.ย. 2019

By Rabbit Today

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น

เทรนด์คือ กระแส และกระแสคือมาแล้วก็ไป ไปแล้วก็มา นักการตลาดและนักบริหารมักจับเอากระแส หรือเทรนด์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์และองค์กร แต่สำหรับ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน’ นี้...มันใหญ่กว่านั้นมากกกก

หลังจากพบว่าขยะพลาสติกและอื่นๆ ในทะเล มหาสมุทร ผืนป่า ส่งผลกระทบต่อโลก สิ่งแวดล้อมจึงเป็นวาระแห่งโลก ไม่ใช่แค่กระแส ที่หลายคนให้ค่าเป็นเพียงแคมเปญรณรงค์ (ซึ่งนั่นก็ดี แต่ยังไม่ใช่ภาพใหญ่)

ในหลายวันของเดือนกันยายนของทุกปี มีวาระแห่งโลกนี้อยู่ มันไม่ใช่วันเกิดคนดัง ไม่ใช่วันแห่งประวัติศาสตร์การเมือง แต่มันคือ กลุ่มของวันที่ คุณ เขา เธอ เราต้องหันหน้ามามองโลกอย่างจริงจังมากขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่ทำให้วันนี้เข้าสู่ความป่วยไข้ที่อาการเริ่มหนักข้อ ที่เราเห็นได้ล่าสุดคือ

แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายหมดแล้ว, ไฟป่าแอมะซอนและไฟป่าในแอฟริกา, เมื่อปลายปีก่อนมีรายงานสรุปทางวิทยาศาสตร์ว่า สิ่งมีชีวิตในทะเล 700 สายพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกในมหาสมุทร นกทะเล 9 ใน 10 ชนิดพันธุ์ เต่าทะเล 1 ใน 3 ชนิดพันธุ์ ครึ่งหนึ่งของชนิดพันธุ์วาฬและโลมาทั้งหมด ต่างกินพลาสติกเป็นอาหาร จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมใหม่ทั้งทางการเมืองและภาคสังคม เกี่ยวกับการใช้พลาสติก 

ด้านคุณภาพอากาศ องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่า ประชากรทั่วโลก 9 ใน 10 คน หายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนเข้าไป และแม้ว่ามีการยกระดับการจัดการคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของโลก แต่มหานครหลายแห่งยังมีคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ที่ WHO กำหนด 

ท้ายสุดคือ การเปลี่ยนแปลงที่ปั่นป่วนสุดขั้วของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมันเกินไปกว่าที่คิดกันว่าภาวะเรือนกระจก ไปไกลกว่าแค่ภาวะโลกร้อนแล้ว เราเห็นได้จากภัยคลื่นความร้อนในยุโรป เราเห็นพายรุนแรงเกิดถี่ขึ้น น้ำท่วมใหญ่ในเขตชายฝั่งทั่วโลก รวมถึงฤดูกาลที่ผิดเพี้ยน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลกระทบต่างๆ เกิดต่อเนื่อง กำลังทำร้ายทำลายผืนดินและแผ่นน้ำ รวมถึงอากาศที่หายใจ จากนี้ไปเราต้องร้องว่า โอ้...พระเจ้า! หรือ คุณพระ! กันกี่พันกี่หมื่นครั้ง 

มีหลายรายงานและข่าวลือมากมาย ขอให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันตามสภาพการณ์

ที่บอกได้ตอนนี้คือ ช่วยอะไรโลกได้ ก็รีบช่วย จากหนักมากจะเป็นหนักน้อยหน่อย

วันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงปลายกันยายนนี้ ที่อยากให้ทุกคนไม่เพียงหันหน้ามาดู แต่ต้องหันมาทั้งหัวใจ...ทุกคน (ขีดเส้นใต้เลยว่า 'ทุกคน')

วันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

  • 16 กันยายน วันโอโซนโลก
  • 18 กันยายน วันสถาปนากรมป่าไม้
  • 18 กันยายน วันประกาศอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
  • 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนา คู คลอง แห่งชาติ
  • 20 กันยายน วันรักต้นไม้
  • 26 กันยายน วันอนุรักษ์ทะเลโลก

แต่ละวันอาจมีไว้ให้เป็นการรำลึกและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในมุมต่างๆ แต่มากไปกว่านั้นคือ คุณ เขา เรา เธอ ต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติ และร่วมลงแรงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวัน...จากนี้ไปAdvertising