ข่าว

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ดื่มได้ ไม่ตายชัวร์

Published 21 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue212-news-beat-Rabbit-Today-banner

เชื่อเถิดว่าถ้ามีทางเลือกในการหาซื้อน้ำดื่ม ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญ เพราะความไม่สะอาดของตู้ การที่เจ้าของไม่ค่อยดูแลรักษา ไม่ล้างและไม่เปลี่ยนไส้กรอง ทำให้น้ำมีการปนเปื้อนแบคทีเรียอยู่บ่อยครั้ง 

แต่ตอนนี้ หลังจากกรมอนามัยมีการตรวจเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีการสุ่มตรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญโดยรวมกลับมาดีขึ้น

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า “ปัจจุบันทางกรมฯ ได้ออกตรวจสภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และพบค่าคุณภาพน้ำของตู้ฯ เป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2561 มีตู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 68.59 สูงขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียงร้อยละ 40.9

“ส่วนสำคัญมาจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญสร้างมาตรฐานแก่กิจการของตน ภายใต้กฎระเบียบจากการควบคุมกำกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่ทำตามและตรวจพบค่าน้ำผิดปกติ จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แต่ยังไงซะ ประชาชนอย่างเราๆ ถ้าจะเอาปลอดภัยไว้ก่อน ก็ควรสังเกตสภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญทั้งภายในและภายนอก ตัวตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล เท่านี้ก็น่าจะดื่มได้…ไม่ตายชัวร์Advertising