ข่าว

สังเกตสิ่งผิดปกติ ติดตามข่าวสาร หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอันตราย

Published 14 ส.ค. 2019

By Rabbit Today

dangerous-areas-in-bangkok-warning-banner

ต้นเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายจุดในกรุงเทพมหานคร นี่ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่พวกเราจำเป็นต้องตระหนักและช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยแจ้งข่าวความผิดปกติที่สังเกตเห็นรอบตัว อย่างน้อยก็เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

โดยลักษณะสิ่งของที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นในบริเวณนั้นมาก่อน เป็นสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของหรือหาเจ้าของไม่พบ เป็นสิ่งที่ควรอยู่ในที่อื่นไม่ใช่บริเวณนั้น อีกทั้งมีลักษณะภายนอกผิดปกติหรือผิดรูปไปจากเดิม เช่น กล่องมีรอยเปรอะเปื้อน มีการปิดผนึกไม่เรียบร้อย มีรอยปิดผนึกใหม่ หรือมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นต้น 

ซึ่งหากประชาชนพบเห็นสิ่งของหรือวัตถุต้องสงสัยอย่าได้แตะต้อง จับ ขยับ เคลื่อนย้าย หรือกระทำการใดๆ กับวัตถุต้องสงสัย ให้ถามหาเจ้าของก่อนว่ามีเจ้าของหรือไม่ รวมถึงจดจำรายละเอียดของสิ่งของต้องสงสัยให้ได้มากที่สุด จากนั้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารในพื้นที่เข้าตรวจสอบ และกำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัย หากเป็นหีบห่อขนาดเล็ก ระยะปลอดภัย 100 ม. หีบห่อขนาดกลาง ระยะปลอดภัย 200 ม. หีบห่อขนาดใหญ่ ระยะปลอดภัย 400 ม. และไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้สิ่งของดังกล่าวโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังกำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความถี่การตรวจตราเฝ้าระมัดระวัง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดช่วยเฝ้าระวังสอดส่องวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย ทั้งนี้ให้บูรณาการการทำงานกับอาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า แหล่งชุมนุมคน เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้เต็มที่เพื่อการติดตามเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติAdvertising