สุขภาพและกีฬา

ปวดขาเป็นพักๆ น่าจะเป็นโรคใด

Published 8 ส.ค. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

ปวดขาเป็นพักๆ น่าจะเป็นโรคใด

อาการปวดขาเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากในเวชปฏิบัติและในชีวิตประจำวัน มีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดอาการปวดขาเช่น การออกกำลังกายหนัก การใช้งานต่อเนื่อง ได้รับอุบัติเหตุ วันนี้เราจะมารู้จักอาการปวดขาประเภทหนึ่งที่บ่งบอกถึงโรคของหลอดเลือดเส้นประสาท อาการปวดขาเป็นพักๆ ที่เรียกว่า Claudication

อาการปวดขาแบบนี้เกิดขึ้นเอง ไม่ได้เกิดจากแรงกระแทกหรือโหมใช้งานหนัก มักเป็นอาการปวดเนื่องจากกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวัน คือการเดิน เดินทำงาน เดินไป-มา อาการปวดจะเกิดเมื่อใช้งานกล้ามเนื้อไปสักระยะเวลาหนึ่ง จะปวดจนใช้งานกล้ามเนื้อนั้นต่อไปไม่ได้ คือเดินต่อไม่ได้ ต้องพัก และเมื่อพักแล้วจะดีขึ้น สามารถเดินต่อไปได้ จะมีระบบโรคที่อาจเกิดได้ 2 ระบบหลักๆ คือ

Intermittent claudication เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อขาตีบแคบลงแบบเรื้อรัง อาการปวดจะสัมพันธ์กับระยะทาง เดินไปสักระยะทางหนึ่งแล้วปวด พอหายแล้วเดินต่อระยะทางพอๆ กับของเดิมก็กลับมาปวดอีกเป็นวงรอบไปเรื่อยๆ ยกเว้นว่าหากการตีบตันเป็นมากขึ้นถึงขั้นรุนแรงจะปวดตลอดเวลา

อาการปวดแบบนี้มักเกิดจากหลอดเลือดแดงอุดตัน เช่น ไขมันอุดตัน เบาหวาน เป็นต้น ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อเนื่องต่อไป

Neurogenic claudication เกิดจากเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อขาถูกบีบรัด จากกระดูกสันหลังที่เสื่อมแล้วไปกดทับ อาการปวดจะไม่สัมพันธ์กับระยะทาง เดินไปสักพักแล้วปวด แต่ระยะทางจะสั้นบ้างยาวบ้าง ไม่ตายตัวคงที่เหมือนปวดจากหลอดเลือดแดงตีบ และเดินไปเรื่อยๆ ระยะทางจะสั้นลง 

ในบางรายนั่งพักแล้วเอนตัวไปข้างหน้าอาการปวดจะดีขึ้น (เพราะกระดูกกดทับลดลง) เดินลงบันไดจะปวดเพราะต้องแอ่นตัว กระดูกจะกดทับเส้นประสาทมากขึ้น หรืออาจมีอาการอื่นของเส้นประสาทถูกกดทับ เช่น หมดความรู้สึก เท้าตกกระดกไม่ขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป

อาการปวดขาเป็นอาการเล็กๆ ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบมากมายได้ครับAdvertising