ธุรกิจและการเงิน

ระวังใจอย่าใช้บัตรเครดิตเพลินจนเกินวงเงิน

Published 26 ธ.ค. 2018

By ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

warn-using-credit-carding-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

เข้าใกล้ช่วงสิ้นปีที่หลายคนอาจเริ่มสิ้นใจกับเทศกาลจับจ่ายใช้สอยต่างๆ ที่ห้างสรรพสินค้าประเคนโปรโมชั่น ส่วนลด แคชแบ๊กเพิ่มคะแนน แจกของรางวัล รัฐบาลก็ประกาศมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ที่กระตุ้นการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมบางราย

ใครที่กำลังไขว้เขวไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่างๆ เหล่านี้ ควรจะระมัดระวังให้ดีก่อนที่จะทำการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังติดกับดักของล่อใจ จนอาจทำให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเกือบเต็มวงเงิน 

เพราะถึงแม้ว่าคุณจะได้รับคะแนน รางวัล หรือของกำนัลตามที่กำหนด แต่คุณก็อาจต้องแลกด้วยคะแนนหรือราคาที่สูงกว่าคะแนนหรือราคาของรางวัลที่ได้รับกลับคืนมา

การใช้จ่ายบัตรเครดิตจนเกือบเต็มวงเงิน หรือเต็มวงเงินจนต้องมีการขอขยายวงเงินชั่วคราว อาจส่งผลกระทบทางตรงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ผู้ถือบัตรเครดิตอาจจะไม่มีความสามารถในการชำระคืน เนื่องจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตจะเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้หากผู้ถือบัตรเครดิตไม่สามารถชำระคืนเต็มจำนวนได้ตรงตามกำหนดเวลา ก็อาจส่งผลทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 20-28% ต่อปี 

ผลกระทบถัดมาที่ผู้ถือบัตรเครดิตอาจไม่ทราบก็คือ เครดิตบูโรของแต่ละประเทศจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเพื่อนำมาจัดทำ ‘คะแนนเครดิต (Credit Scoring)’ สำหรับใช้เป็นดัชนีชี้วัดความตั้งใจในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยผ่านระบบการประมวลผลข้อมูลดิบทางสถิติเป็นคะแนน ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ สามารถนำไปใช้ประเมินคุณภาพลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ทั้งนี้ตัวแปรหนึ่งที่แบบจำลองคะแนนเครดิตส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อพิจารณาประเมินคุณภาพของผู้กู้ ได้แก่ อัตราการใช้สินเชื่อ (Credit Utilization) ซึ่งในกรณีสินเชื่อบัตรเครดิตมักจะคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างยอดค้างชำระบัตรเครดิตและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

หากผู้ถือบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจนใกล้เต็มวงเงินหรือเต็มวงเงิน ก็จะส่งผลทำให้อัตราการใช้สินเชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตดังกล่าวมีค่าสูง ซึ่งจะส่งผลทำให้ได้รับการประเมินผลคะแนนเครดิตที่ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ในอนาคต

นอกจากนั้นแล้ว สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเอง ถึงแม้จะพยายามให้ผู้ถือบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากๆ แต่สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเอง ก็ไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายจนเต็มวงเงินหรือเกินวงเงิน เพราะนั่นอาจส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ถือบัตรเครดิต จะไม่สามารถชำระเงินคืนได้เต็มจำนวนตรงตามกำหนดเวลา และอาจส่งผลทำให้กลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญในอนาคต 

ดังนั้นหากผู้ถือบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายจนมียอดค้างชำระใกล้เต็มวงเงิน ก็อาจจะส่งผลทำให้การขอสินเชื่ออื่นๆ จากสถาบันการเงินดังกล่าวได้รับการปฏิเสธในอนาคต

นักวางแผนการเงินมักแนะนำให้ผู้ถือบัตรเครดิต ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง โดยมีวงเงินคงเหลือประมาณ 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิต ก็ควรจะต้องสอบถามตนเองทุกครั้งว่าธุรกรรมที่กำลังนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายในปัจจุบันครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความจำเป็นหรือความต้องการ 

อย่าลืมว่า การไม่มีหนี้ ก็เปรียบเสมือนกับการไม่มีโรค ในทางการเงินก็จะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันAdvertising