ค้นพบ "หนี้สิน" 112 รายการ

เลือกตามหมวด

ถ้าพูดถึงความหมายของคำว่า ‘หนี้สิน’ แล้ว ย่อมตรงข้ามกับคำว่า ‘อิสรภาพทางการเงิน’ แน่นอน ซึ่งการที่คนเราจะมีหนี้สินได้ก็เนื่องมาจากเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนที่มีอยู่ไม่พอใช้ จึงต้องไปหยิบยืม กู้เงินมาใช้ หรือไม่ก็เป็นหนี้จากบัตรเครดิต

หัวใจที่สำคัญของการเป็นคนรวยที่มีสถานะทางการเงินที่ดี จึงต้องระมัดระวังไม่ให้หัวใจการเงินเกิดรูรั่วจากการก่อหนี้ แล้วทำให้เงินทองในอนาคตต้องสูญเสียกับการชำระคืนเจ้าหนี้ต่างๆ ในอนาคต

ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียอีกครั้งของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด พร้อมกับการรับผิดชอบภาระหนี้สินของประเทศกว่า 1 ล้านล้านริงกิต (ประมาณ 8 ล้านล้านบาท)

Advertising