ค้นพบ "หมอเอิ้น พิยะดา" 22 รายการ

เลือกตามหมวด

แม้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับนั้นจะมีหลายสาเหตุ แต่เราทุกคนสามารถที่จะดูแลปัจจัยเบื้องต้นที่เอื้ออำนวยให้ปัญหาการนอนไม่หลับนั้นน้อยลงได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาหรือรับประทานยา

ปัจจุบันเราอาจมีความรู้สึกว่าคนในสังคมเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น อาจเกิดจากการที่สภาพสังคมมีความตึงเครียด การยอมรับเรื่องของการซึมเศร้ามีมากขึ้น เราควรมีวิธีการรับมือที่จะทำให้เราทุกข์น้อยที่สุดและช่วยเหลือคนข้างกายเราได้เช่นกัน

ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีเท่ากัน แต่ระดับของการรับรู้ได้เร็วต่างกัน และแสดงออกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของเรานั้นแตกต่างกัน ในการจัดการความโกรธ เราควรรับมือดังนี้...