ค้นพบ "หมอเอิ้น พิยะดา" 22 รายการ

เลือกตามหมวด

แม้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับนั้นจะมีหลายสาเหตุ แต่เราทุกคนสามารถที่จะดูแลปัจจัยเบื้องต้นที่เอื้ออำนวยให้ปัญหาการนอนไม่หลับนั้นน้อยลงได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาหรือรับประทานยา