ค้นพบ "หมอเอิ้น พิยะดา" 17 รายการ

เลือกตามหมวด

ระยะหลังมาเมื่อมีการให้ความรู้มากขึ้น หมอสังเกตได้ชัดเจนว่าคนเริ่มใส่ใจเรื่องจิตใจของตัวเองและมาขอพบจิตแพทย์ได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดคำถามกับตัวเอง เช่นเมื่อวันก่อนหมอได้รับเคสซึ่งเข้ามาปรึกษาเรื่องคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคกลัวสังคม (Social Phobia) คำถามคือ “อะไรที่ทำให้คิดว่าตัวเองเป็นโรคกลัวสังคม?”

ปัจจุบันเราอาจมีความรู้สึกว่าคนในสังคมเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น อาจเกิดจากการที่สภาพสังคมมีความตึงเครียด การยอมรับเรื่องของการซึมเศร้ามีมากขึ้น เราควรมีวิธีการรับมือที่จะทำให้เราทุกข์น้อยที่สุดและช่วยเหลือคนข้างกายเราได้เช่นกัน

ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีเท่ากัน แต่ระดับของการรับรู้ได้เร็วต่างกัน และแสดงออกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของเรานั้นแตกต่างกัน ในการจัดการความโกรธ เราควรรับมือดังนี้...