ค้นพบ "หมอเอิ้น พิยะดา" 22 รายการ

เลือกตามหมวด

ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีเท่ากัน แต่ระดับของการรับรู้ได้เร็วต่างกัน และแสดงออกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของเรานั้นแตกต่างกัน ในการจัดการความโกรธ เราควรรับมือดังนี้...

มีคนถามหมอว่า “สภาพแวดล้อมที่ดูเงียบเหงา อากาศเย็นๆ ท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นเวลานานอย่างช่วงฤดูหนาวในต่างประเทศ มีผลทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้มั้ย”

ปัจจุบันเราอาจมีความรู้สึกว่าคนในสังคมเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น อาจเกิดจากการที่สภาพสังคมมีความตึงเครียด การยอมรับเรื่องของการซึมเศร้ามีมากขึ้น เราควรมีวิธีการรับมือที่จะทำให้เราทุกข์น้อยที่สุดและช่วยเหลือคนข้างกายเราได้เช่นกัน