ค้นพบ "บัตรเครดิต" 83 รายการ

เลือกตามหมวด

ยุคนี้ต้องยอมรับเลยว่า ‘บัตรเครดิต’ เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งของคนทำงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้ เพราะบัตรเครดิตถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรได้อย่างดี ทั้งในยามที่ชีวิตอยู่ในช่วงปกติและในยามฉุกเฉิน

ในขณะที่เรากำลังเร่งก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอยู่นั้น ไม่น่าเชื่อว่าความกังวลจากบัตรพลาสติกรุ่นบุกเบิกอย่างบัตรเครดิต บัตรเดบิต ก็ยังคงเป็นเรื่องน่ากังวลใจของคนใช้งาน

ในยุค Thailand 4.0 ที่คนไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) บัตรเครดิตจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

ถ้าพูดถึงความหมายของคำว่า ‘หนี้สิน’ แล้ว ย่อมตรงข้ามกับคำว่า ‘อิสรภาพทางการเงิน’ แน่นอน ซึ่งการที่คนเราจะมีหนี้สินได้ก็เนื่องมาจากเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนที่มีอยู่ไม่พอใช้ จึงต้องไปหยิบยืม กู้เงินมาใช้ หรือไม่ก็เป็นหนี้จากบัตรเครดิต

ใครๆ ก็อยากเป็นคนพิเศษ...ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องความรัก แต่คือการได้บริการและสิทธิพิเศษจากห้างร้าน บัตรเครดิต หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ ก็ตาม ทำให้องค์กรทั้งหลายในโลกยุคปัจจุบันต่างฝ่ายต่างเปิดกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านบริการระดับโลก