ค้นพบ "การออม" 25 รายการ

เลือกตามหมวด

แม้แต่เรื่องของการออมเงิน นักออมยังต้องมีเทคนิคการออมให้มีแต้มต่อ ซึ่งเป็นอันรู้กันว่า ในบรรดาช่องทางออมเงินทั้งหมดนั้น ไม่มีการออมชนิดไหนที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือน ได้มากเท่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) อีกแล้ว เพราะนี่คือการออมประเภทเดียวที่คุณมีคนมาช่วยสมทบเงินออมอีกแรง

หลังจาก Update การลงทุนครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตราตอบแทนเฉลี่ยขาดทุน 7.33% และการลงทุนในพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนขาดทุน 1.25% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยครึ่งปีแรกเท่ากับ 1.29% ต่อปี

สุภาษิตไทยที่บอกว่า ‘เวลาและวารีไม่เคยรอ’ ยังเป็นความจริงเสมอ แค่เพียงพริบตาเดียว ปฏิทินเดินทางมาถึงกลางปีแล้ว ใครที่ตั้งใจวางแผนกำหนดเป้าหมายชีวิตในปีนี้อาจต้องกลับมาทบทวนกันบ้างว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่

ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ทีไร มักจะเห็นโปรดักต์ทางด้านการเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้แก่บรรดามนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้